Közösségi gyermekvédelem Budaörsön

Egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell. Sokszor mondjuk ezt, de mit is jelent ez pontosan és mit takar a közösségi gyerekvédelem?

Hintalovon

2022. 06. 28.

Azt mondjuk, hogy egy gyerek felneveléséhez egy egész falura van szükség. De mit is jelent ez pontosan? A közösségi gyermekvédelem alapgondolata, hogy a gyerekek biztonsága egy egész közösség felelőssége. Csak akkor garantálható, ha mindenki tesz érte. A gyerekek védelme akkor a legbiztosabb, ha a közösség tagjai felismerik a bántalmazás jeleit, valamint tisztában vannak azzal, hogy – szakemberként vagy magánszemélyként – mit tehetnek akkor, ha ilyen esetről szereznek tudomást. 

A kezdetek

Budaörs városával 2017 óta több területen is együttműködünk. Gyermekvédelmi irányelvet és koncepciót dolgoztunk ki az önkormányzat számára, képzéseket, trainingeket és előadásokat tartottunk a városban dolgozó szakembereknek és az itt élő felnőtteknek. Ezenkívül havi rendszerességgel tartunk ingyenes gyermekjogi tanácsadást.

A sok éves együttműködésből származó tapasztalatok mellett a közösségi gyermekvédelem projekt során egy 4 alkalmas fókuszcsoportos kutatást is megvalósítottunk ahol budaörsi szakemberekkel és szülőkkel beszélgettünk a gyerekek biztonságával kapcsolatos kérdésekről. Érintettük város fő kihívásait, a szakemberek, szülők és gyerekek kapcsolatát és a fejlesztési lehetőségeket is. A közös beszélgetések egyik tanulsága többek között,  hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok (pedagógusok, védőnők, háziorvosok stb.) közötti kapcsolat erősítésre szorul. Emellett fontos lenne olyan programok szervezése, amelyek során szakemberek, szülők és gyerekek tudnának közösen gondolkodni és tapasztalatot cserélni a gyerekek védelmével kapcsolatban. A szakemberek hangsúlyozták egy minél több gyereket elérő kortárs segítő hálózat kialakításának, vagy a jelenleg is működő hálózat kapacitásbővítésének a fontosságát is.

Következő lépés

A korábbi kutatási- és egyéb tapasztalatokra építve, összeállítottunk egy részletes javaslatcsomagot Budaörs Önkormányzata számára. Ebben megfogalmazásra került, hogy milyen pontokon és hogyan lehetne tovább erősíteni a közösség tagjainak aktivitását a gyerekek biztonsága terén. A javaslatban kitértünk arra is, hogy hogyan lehetne a gyerekek és a felnőttek bántalmazással kapcsolatos tudását és tudatosságát erősíteni, hogyan lehetne elősegíteni a szakemberek és a lakosság közötti kapcsolatokat, hogyan lehetne támogatni a kisközösségeket. Az ajánlásokat több körben megvitattuk és pontosítottuk a városban dolgozó szakemberek egy csoportjával, valamint az Alapítvány Gyermekjogi Követeivel is.

A véglegesített, elkészült javaslat képezte az alapját a projekt záró eseményének. A zárórendezvényen a szülőkkel, gyerekekkel és szakemberekkel közösen tekintettük át a gyerekek biztonságának növelésének, a közösségi gyermekvédelem erősítésének lehetőségeit. A 29 fővel megvalósult eseményen a városi önkormányzat munkatársai mellett a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, a szülői munkaközösségek vezetői, diákönkormányzati képviselők és a gyermekjogi követek vettek részt.

Az esemény céljaként azt tűztük ki, hogy a közösség tagjai megismerjék egymást, legyen lehetőségük közösen gondolkodni és konkrét lépéseket megfogalmazni a gyerekek biztonságával,illetve a közösségi gyermekvédelem erősítésével kapcsolatban.

Ezen az eseményen 4 fő témára fókuszáltunk:

A gyerekek védelmével kapcsolatos tudás növelése Budaörs lakosainak a körében.

A közösségi gyermekvédelem szempontjából fontos, hogy a gyerekek és a felnőttek ismerjék a gyermekekjogokkal, gyermekvédelemmel és a gyerekek biztonságával kapcsolatos kérdéskört. A kutatásunk, valamint az azt követő megbeszélések alapján kiemelten fontos, hogy minél több szó essen a gyermekvédelmi rendszer felépítéséről, a jelzéstevésről, az online biztonságról és a gyerekeket érintő helyi lehetőségekről, kezdeményezésekről.

Helyi közösségek erősítése, a budaörsi emberek közötti kapcsolatok szorosabbá tétele. 

A gyerekek védelme szempontjából fontosak a helyi közösségek.Ezek a közösségek szerveződhetnek fizikai közelség alapján (pl. ugyanarra a játszótérre járó családok), vagy valamilyen intézményi kapcsolódás alapján (pl. ugyanabba az osztályba/iskolába járó gyerekek családjai). A szülők ismerik egymást és a gyerekeket, információkat osztanak meg egymással, a felmerült nehézségeket közös összefogással, együttműködéssel sok esetben eredményesen tudják megoldani. 

A gyerekek tájékoztatása és a véleményük becsatornázása Budaörs mindennapi életébe.

A gyerekeket érintő nehézségekről, illetve a gyerekek igényeiről leginkább ők maguk rendelkeznek tudással – éppen ezért érdemes a közösséget érintő döntések folyamatába minél inkább bevonni őket is. Ennek több formája elképzelhető, a gyermekek részvétele több szinten valósítható meg. Egyrészt figyelembe lehet venni a véleményüket (pl. online kérdőív formájában). Másrészt akár közvetlenül is be lehet vonni őket a közösséget érintő döntések meghozatalába (pl. gyerek képviselő delegálása a döntéshozó testületbe).

A hasznos időtöltés lehetőségeinek bővítése a budaörsi gyerekek és családok számára. 

A kutatás során világos problémaként fogalmazódott meg, hogy a gyerekek számára nincsen elég, a közelben elérhető, megtartó, hasznos időtöltésre szolgáló programlehetőség, platform. Mind a szülők, mind a szakemberek visszajelezték, hogy jó lenne kialakítani, vagy a gyerekek számára különböző programokkal vonzóbbá tenni a már elérhető lehetőségeket, kezdeményezéseket.

Konklúziók

A résztvevők visszajelzése alapján az egyik legfontosabb tanulság az volt, hogy a gyerekeket érintő kérdésekre akkor kaphatják a leghitelesebb válaszokat, ha a gyerekeket is megkérdezik és velük együttműködve találják meg a válaszokat. A találkozó végén emellett sok olyan konkrétum fogalmazódott meg, amely a gyerekek biztonságát, a közösségi gyermekvédelem erősödését szolgálja a jövőben. Ennek megfelelően rendszeres találkozókat szerveznek majd, amelyeken a szakemberek, a szülők és a gyerekek találkozhatnak és konzultálhatnak egymással. Ezenkívül a szakemberek rövid, a munkájukat bemutató anyagokat állítanak össze, amelyek a terjesztésében a szülői munkaközösségek is szerepet vállalnak. Végezetül a helyi diákönkormányzatok bevonásával felmérik a budaörsi gyerekek biztonsággal kapcsolatos igényeit; a témában cikksorozatot indítanak a helyi oline újságban.

Önkormányzatokkal való együttműködési lehetőségeinkről itt olvashatsz.

További anyagaink

×
×

Cart