A sportoló gyerekeknek támogató és biztonságos közegre van szüksége – a 2022-es sport kutatásunk legfontosabb következtetései

Bár a kutatásunk módszertana miatt az eredmények nem tekinthetők reprezentatívnak, mégis számos jelenségre felhívják a figyelmet. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a gyerekek nem ismerik fel, hogy ami velük történik az bántalmazás, így azokat a sport velejárójának tartják. Az eredmények ugyanakkor kiemelik, hogy a gyerekek többsége számára a sport meghatározó és jó élményt jelent.

Hintalovon

2023. 10. 24.

A sport kutatás eredményei is egyértelműen alátámasztották, hogy a rendszeres testmozgás, a csapatban sportolás, a fizikai teljesítőképességben való fejlődés fontos része a gyermekkornak. Nem kérdés, hogy az örömteli sportélmények nagyon fontosak, sok esetben meghatározó tényezői az egészséges testi és lelki növekedésnek, a személyiség fejlődésének.

Gyerekkorban nélkülözhetetlen, hogy egy gyerek jó élményeket szerezzen és támogató közegben legyen sportolás közben is, hiszen ez meghatározhatja a sportoláshoz, a testmozgáshoz való későbbi hozzáállását és viszonyát. Természetesen a sport kihívásokat, nehézségeket, sokszor kemény és fáradtságos munkát is jelent, de a cél elérésének, a teljesítmény növelésének soha nem lehet eszköze a bántalmazás, a megalázás, a zaklatás vagy a visszaélés.

A sportban előforduló negatív tapasztalatokkal, a bántalmazás esetével számos nemzetközi tanulmány és kutatás foglalkozik. Magyarországon kevés tényszerű információ áll rendelkezésünkre, sok esetben csak a médiában jelenik meg egy-egy sportszervezethez köthető eset. A sportban tapasztalható bántalmazásról Magyarországon először a UNICEF készített országos kutatást 2014-ben.

Bár a sport kutatásunk módszertana miatt az eredmények nem tekinthetők reprezentatívnak, mégis számos jelenségre felhívják a figyelmet. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a gyerekek sokszor tehetetlenek az őket ért bántalmazásokkal szemben, mert nem ismerik fel, hogy ami velük történik az bántalmazás, így azokat a sport velejárójának tartják. A sport kutatás emellett rávilágított arra is, hogy a közvélemény is elnézőbb a sporttal összefüggő bántalmazás kapcsán, azt sokszor ugyanis a cél érdekében megengedhető eszköznek tartja. Az eredmények ugyanakkor kiemelik, hogy a gyerekek többsége számára a sport meghatározó és jó élményt jelent.

A sport öröm

A sport kutatás eredményei egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a legtöbb gyerek számára a sportolás örömforrást jelent, valamint sokan úgy érzik, hogy a sportolással töltött évek nagyban meghatározták a személyiségfejlődésüket. A legtöbben ezért a gyerekkori sportoláshoz az “öröm”, a “barátok”, a “siker” szavakat párosítják. 10-ből 7 válaszadó úgy nyilatkozott, hogy a sportolásban magát a sportot szerette a leginkább. A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a sport alkalmas az önbizalom és az önismeret fejlesztésére, amelyből a későbbiekben is sokan erőt tudnak meríteni. A többség szórakoztató és támogató légkörre emlékszik vissza, ha gyerekként sportolással töltött éveire gondol.

Mi az a 3 szó, ami a gyerekkori sportolásról eszedbe jut?

A teljesítménykényszer aláássa a motivációt

A teljesítménykényszer az a tapasztalat, amit a legtöbb gyerek átélt, és amivel sokan nem tudtak megbirkózni. A szöveges válaszokból kiolvasható, hogy a folyamatos teljesítménykényszer meghatározó eleme a szervezett sportnak, ráadásul ennek a mértéke gyakran kiveszi az örömöt a sportolásból. Emellett ez a sikerorientált szemlélet sokszor a gyerekek megkülönböztetését eredményezi, és a kevésbé tehetségesnek tartott gyerekeket hátrányos helyzetbe hozza, ezáltal sokszor egy életre elvéve a kedvüket a sportolástól. 

Mi volt az, amit a legkevésbé szerettél a szervezett sportban való részvételben? (%) N=5076

Az edző szerepe kulcsfontosságú

A 2014-es UNICEF sport kutatás is felhívta a figyelmet az edző kiemelkedő szerepére, amelyet a mostani eredmények is megerősítenek. A válaszok alapján jól látszik, hogy az edző szakértelme csak egy szelete a tevékenységének, ennél sokkal komplexebb feladatot kell ellátnia. Az edző hozzáállása, a viselkedése, a személyisége, a gyerekekre való odafigyelése nemcsak az edzések hangulatát határozza meg, de eldöntheti egy gyerek sportoláshoz való viszonyát is. Számos szöveges beszámoló érkezett arról, hogy egy rossz edző miatt hagyták abba a sportolást, de ennek ellenkezőjéről is sokan írtak. Egy támogató, jó edző átsegítheti a gyerekeket a hullámvölgyeken, kitartásra ösztönözve őket. Az edző hatalmi helyzetéből fakadóan kiemelt szereplő a bántalmazással kapcsolatban. Egyrészt a bántalmazás mindegyik típusa esetén legtöbbször az edzőt jelölték meg bántalmazóként: gyakori tapasztalat, hogy a teljesítmény fokozása érdekében átlép határokat. Másrészt pedig – státuszánál és presztízsénél fogva – a legtöbbet az edző tehet a bántalmazás megelőzése és kezelése érdekében.

Ezért kiemelten fontos, hogy felismerje és kezelni tudja a társak egymás között előforduló bántalmazását is. A fókuszcsoportos kutatási részben is nagy hangsúlyt kapott az edzők szerepe: a szülők és a sportszakemberek is megerősítették, hogy egy edzőnek megfelelő pedagógiai és pszichológiai ismeretekre van szüksége, ami segíti őt, hogy megfelelően tudjon a gyerekek felé fordulni. Általános tapasztalat azonban, hogy a gyakorlatban ez még kevésbé valósul meg. A szülők és a szakemberek is úgy gondolták, hogy az edzőképzésben sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni ezeknek az ismereteknek és készségeknek az átadására.

Mi jellemezte az edződet a sportban való részvételeddel kapcsolatban? (%) N=5076

A bántalmazás változó megítélése

A közvélemény és sok helyen a szervezeti kultúra is azt sugallja, hogy a bántalmazást el kell tűrni a siker érdekében. Sok szöveges beszámolóban megjelent, hogy ezek “szükségesek voltak” akár a sporteredmények, akár a jellemfejlődés szempontjából. Emellett, különösen az érzelmi bántalmazás esetében hangsúlyos volt az is, hogy nagyon nehéz megítélni, hogy hol van a határ a szigorúság, a motiválás és a bántalmazás között. Ennek felismerése gyerekként különösen nehéz. A válaszadók 7,9%-a mondta azt, hogy már gyerekként is úgy gondolta, hogy ami vele történik az bántalmazás. Ezzel szemben, felnőttként már 36,4% gondolja gyermekbántalmazásnak az akkor történteket. A 2014-es UNICEF sport kutatás eredményeihez hasonlóan felnőttként visszatekintve sokkal nagyobb arányban gondolják azt a válaszadók, hogy a velük történtek gyermekbántalmazásnak minősültek.

Mit gondolsz, az általad elszenvedett bántalmazás olyan súlyos volt, hogy az kimerítette a gyermekbántalmazás fogalmát? (%) N=3256

Hiányzó eszközök

A sport kutatás eredményei rávilágítanak arra is, hogy a bántalmazás kezelésére szinte alig áll rendelkezésre eszköz a sportszervezetekben. A bántalmazás megszüntetése érdekében a leggyakoribb válasz, hogy valaki abbahagyja a sportolást, vagy egyesületet, sportágat vált. Szintén gyakori válasz volt, hogy a megtapasztalt bántalmazásnak semmilyen módon nem lett vége amíg az illető sportolt. A bántalmazás formális vagy informális kezelésére vonatkozó válaszok mennyisége csekély volt. A hiányzó eszközökre utal az is, hogy mindegyik bántalmazástípus esetén magas volt azoknak az aránya, akik nem mondták el senkinek, hogy mi történt velük. Ennek legfőbb okaként a válaszadók azt jelölték meg, hogy nehéz lett volna erről beszélni, esetleg tartottak attól, hogy nem hisznek majd nekik, vagy féltek a következményektől.

Az átélt bántalmazás kapcsán a legtöbb válaszadó arról számolt be, hogy szemtanúk is jelen voltak, sőt a válaszadók nagy része is jelen volt olyankor, amikor egy csapattársát bántották. A szemlélők viselkedése minden bántalmazási szituációban meghatározó. Az esetek többségében nem lép közbe senki, mert félnek a bántalmazótól, valamint attól, hogy ők is áldozattá válhatnak, vagy tartanak az egyéb következményektől. Sok esetben előfordul az is, hogy nem tudják, hogy mit kell tenniük. Ez azonban megerősítheti a bántalmazót, valamint felerősíti az áldozatban a tehetetlenség érzését, és gátolja a segítségkérést.   

A szülők támogatása elengedhetetlen

Az eredmények a szülők szerepének fontosságát is hangsúlyozzák. A gyerekek számára nagyon fontos, hogy szüleik támogassák őket az eredményeiktől és a sportban való részvétel szintjétől függetlenül. Sok válaszadó a sportolással kapcsolatos negatív élmények között a szülők odafigyelésének, érdeklődésének a hiányát emelte ki. A szülők támogatásának fontosságát az is jelzi, hogy az átélt érzelmi és fizikai bántalmazásról is a családjuknak beszéltek a legtöbben. A szexuális bántalmazás viszont olyan nehéz terhet jelent, aminek az esetében nagyobb arányban voltak azok, akik nem beszéltek erről, mint ahányan ezt megosztották a családjukkal.

Mi jellemezte a szüleidet a sportban való részvételeddel kapcsolatban? (%) N=5076

A megszerzett élmények egy életre szólnak

Az eredmények szerint a sporttal eltöltött évek maradandó nyomot hagynak a személyiségben. Szerencsés – és a legtöbb – esetben erősítik a jellemet, segítik az önelfogadást, növelik az önbizalmat. Ezzel szemben a rossz élmények maradandó károkat is okozhatnak. Több olyan történetről is érkezett beszámoló, amelyben a sportban sikertelenségként megélt élmények hosszú távon is önbizalomhiányt eredményeztek. Rosszabb esetben a testképpel kapcsolatos súlyos károsodást és mentális zavart is okoztak. 

A gyerekként sportoló szülők gyerekeinek több mint a fele részt vesz szervezett sportban, ami magasabb arány, mint a gyerekként nem sportoló szülők esetében tapasztalható. A szöveges válaszokból viszont jól látszik, hogy sok olyan szülő is van, aki saját rossz tapasztalatai miatt nem tartja jó ötletnek, hogy gyereke sportolni járjon. Ugyanakkor azok a szülők, akik maguk is sportoltak gyerekként, gyakran tudatosabban és körültekintőbben választanak sportot és sportszervezetet gyerekük számára. Ezt a szülői fókuszcsoport eredményei is alátámasztják. Azok a szülők, akik gyerekként sportoltak és ott negatív tapasztalatokat szereztek, nagyon figyeltek arra, hogy a gyerekük semmiképp se kerüljön olyan helyzetbe, ami számukra nehézséget okozott.

A teljes sport kutatási jelentés itt elérhető:

További anyagaink

×
×

Cart

A weboldal sütiket használ.

Cookie-kat használunk a tartalom és a hirdetések személyre szabására, a közösségi média funkciók biztosítására és forgalmunk elemzésére. Webhelyünk Ön általi használatára vonatkozó információkat megosztjuk közösségi médiával, hirdetési és elemző partnereinkkel is, akik egyesíthetik azokat más információkkal, amelyeket Ön biztosított számukra, vagy amelyeket a szolgáltatásaik Ön általi használatából gyűjtöttek össze.